O novele zákona se štábním praporčíkem Bc. Luďkem Kolesou

„Každý člověk chce něco dokázat, chce být úspěšný a my všichni hledáme své cesty k úspěchu.“ – T. Baťa

Dne 25. ledna 2017 měli žáci třetích ročníků možnost vyslechnout přednášku úspěšného muže, štábního praporčíka Luďka Kolesy, který mimo jiné bezmála dva roky patřil do týmu nejbližších spolupracovníků, v současné době jmenovaného ministra obrany USA, generála Jamese Mattise na Velitelství NATO pro transformaci (ACT) v americkém Norfolku.

Štábní praporčík seznámil žáky s novelou zákona o vojácích z povolání, která nám přinesla nový kariérní a platový řád. V praxi to znamená, že je jasně stanoveno, co musí voják splňovat, aby mohl být jmenován do vyšší hodnosti a mohl aspirovat na vyšší pozici. Nově zaváděný platový řád je objektivnější, spravedlivější a podporuje kariéru vojáka. Luděk Kolesa konstatoval, že práci každého jednotlivce v armádě musíme hodnotit objektivně a kariérní postup je nutno s jednotlivými vojáky řešit s předstihem. Kvalitní kariérové vzdělávání je charakteristickým prvkem moderních profesionálních ozbrojených sil.

Rovněž studenti byli seznámeni s různými příplatky. Na řadu se dostaly i otázky etiky a morálky. Po prezentaci měli žáci možnost dotazů na štábního praporčíka i další aktuality z jeho pracovního života.

Opravdu bohatý člověk je ten, kdo může rozdávat sám sebe, svůj čas a energii, pro potěchu druhých. Tím vlastně neobyčejně obohacuje sám sebe. Děkujeme za krásnou besedu na naší škole, která byla obrovským přínosem pro výuku Základů ekonomie.

text: Ing. Lenka Lazarová, foto: Ondřej Havlíček

01.jpg 02.jpg 03.jpg 07.jpg